top of page

רוח וערכים

קיבוץ.jpg

ערכים קיבוציים

המכינה תשאב את ערכיה מהתנועה הקיבוצית ומיישובי הנגב המערבי בכלל, שדוגלים כבר מעל למאה בציונות, שוויון, שלום, יהדות ישראלית וצדק חברתי ברוח תנועת העבודה ההיסטורית והחלוצים והחלוצות שהקימו את מדינת ישראל.

ציפור הדרור

"וקראתי דרור בארץ לכל ישביה" נכתב בספר ויקרא כחזון לחשיבות החופש בעם ישראל, העם שישתחרר מכבליו ויצא מעבדות לחירות. טשרניחובסקי מוסיף וקורא "דרור לנפש, פת לדל" - נפש חופשייה היא ציווי מוסרי, לא פחות מחופש מעוני ובערות.

דרור (Passer Domesticus) היא ציפור החופש שמופיעה בסמל המכינה, וקרויה כך משם "שֶׁדָּרָה בַּבַּיִת כְּבַשָּׂדֶה” (ביצה כ"ד ע"א). לכך גם נחנך במכינה - נוחות בטבע ובעבודה הקשה.

drorbird.jpg
קצונה.jpeg

אחריות חברתית והגשמה

המכינה תפעל לחנך את בוגריה ללקיחת אחריות על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית-ליברלית ושוחרת שלום על ידי אקטיביזם חברתי, שירות משמעותי, התיישבות בפריפריה והגשמה משותפת.

bottom of page