top of page

מה זה בכלל מכינת דרור?

מכינת דרור הוקמה על ידי 'מרחבים' בתגובה לאסון ה-7/10 ומלחמת "חרבות ברזל". האסון שפקד את החברה הישראלית בכלל ואת קיבוצי הנגב המערבי בפרט, הוביל אותנו למסקנה שמדינת ישראל צריכה דור של מנהיגים ומנהיגות חדשים וצעירים, שיגבשו לעצמם זהות רעיונית ברוח ערכי הקיבוצים ויישובי הנגב המערבי, יפתחו חוסן אישי, יתגייסו לשירות משמעותי בצה"ל ויחיו חיים של מעורבות חברתית והגשמה ערכית למען תיקון החברה וקיום המדינה.

המכינה מוקמת בסיוע ובייעוץ של קבוצת בוגרי ובוגרות מכינות קדם צבאיות מגוונות ביניהן: מכינת רבין, מכינת גליל עליון, מכינת מנשרים קלו ועוד שהתגייסו למטרה - להקים מכינה שהיא שילוב של איכויות וכוחות ממכינות שונות, הטוב מכל המוסדות, מכינה שתיתן מענה מיטבי לאתגרי השעה בגדולים שמדינת ישראל מתמודדת איתם.

סיפור ההקמה

עמודי התווך של מכינת דרור

חיי קבוצה וניהול עצמי

משימה חברתית

לימודי עומק

פיתוח חוסן והכנה לשירות

כל שלוחת מכינה תתחלק לקבוצות של עד 25 חניכים וחניכות. הקבוצה היא הבסיס של שנת המכינה ובמסגרתה מתבצע רוב הלו"ז. הקבוצות לומדות יחד, מתנדבות יחד, מקבלות החלטות משותפות על אופן המחיה במכינה, והחניכים בהן מתחלקים לצוותים שמנהלים את האוכל, הלוגיסטיקה וכלל תחומי החיים. החיים בקבוצה מזמנים אתגרים רבים, מחזקים את היכולות החברתיות ויוצרים הזדמנות שלא תחזור להכיר חברים ושותפות לכל החיים.

החניכים והחניכות במכינה יתנדבו יום וחצי בשבוע במסגרות חינוך, חקלאות ורווחה. המשימה היא חלק בלתי נפרד מההיכרות עם החברה הישראלית ומהתרומה החברתית שנדרשת כתגובה למצב. במהלך 10 חודשי המכינה יש הזדמנות לעבור תהליכים משמעותיים עם ילדים ונוער, להוביל פרוייקטים קהילתיים ועוד. בכל שלוחה יפעלו צוות אקטיביזם וצוות חקלאות מקרב החניכים שיובילו יוזמות חברתיות ועבודה בחקלאות.

הדרך למנהיגות מתחילה בשירות משמעותי בצה"ל. אנחנו מעודדים את חניכי המכינה להתגייס לשירות משמעותי, בפרט בתפקידים קרביים (גברים ונשים כאחד). במהלך המכינה נקיים סדרות הכנה לצה"ל, כושר קרבי על בסיס שבועי ושיעורי הכנה לשירות. החניכים יטיילו ויעברו סדרות שטח וניווט לפיתוח חוסן אישי וקבוצתי. בוגרי המכינה יוזמנו להתגייס לגרעיני נח"ל (נוער חלוצי לוחם) שמאפשרים שירות משותף עם חבריהם בתפקידים משמעותיים ויוזמנו להיות חלק מפורום מפקדים וקצינים של בוגרי מכינות קדם צבאיות.

לימודים משמעותיים בסגנון 'תרבות המעגל' שבה החניכים והחניכות שותפים לתהליך הלימודי. אנחנו מאמינים שכדי שתגדלו להיות מנהיגים ומנהיגות בסביבה שלכם, צריך להתחיל בללמוד את הבסיס: ההיסטוריה של הציונות, יהדות ישראלית, תולדות הסכסוך, הכלכלה הישראלית, ביקורת חברתית ומגדר, ועוד. את הלימודים יוביל צוות מרצים מהשורה הראשונה ומדריכי הקבוצות שיעבירו סמינרי תוכן מגוונים.

מכינת דרור היא "מכינה עובדת" - המכינה תהיה בעלות מופחתת ותמומן באופן חלקי על ידי עבודה בשכר של החניכים והחניכות. שבועות העבודה בשכר הם שבועות חווייתיים לכשעצמם שכוללים עבודה קשה, לרוב בחקלאות, בעבודות משמעותיות שצוות חניכים ייעודי יבחר. גם כחלק מסיוע לחקלאים שנפגעו במהלך המלחמה, זאת כדי להעלות על נס את ערך השוויון ולאפשר לכל חניך שמעוניין בכך להגיע אלינו (לא יהיה מצב שבו חניך לא מצטרף בגלל קושי כלכלי).

בנוסף...

bottom of page