top of page

בואו להיות חלק ממחזור א'

בואו לשנות את החברה הישראלית.
בואו לבנות משהו חדש ושונה.
בואו להכיר את עצמכם.

מכינת דרור היא מכינה קדם צבאית למנהיגות שהוקמה על ידי 'מרחבים' בתגובה לאסון ה-7/10 ומלחמת "חרבות ברזל". האסון שעודנו פוקד את החברה הישראלית בכלל ואת קיבוצי הנגב המערבי בפרט, הוביל אותנו למסקנה שמדינת ישראל צריכה דור של מנהיגים ומנהיגות חדשים וצעירים, שיגבשו לעצמם זהות רעיונית ברוח ערכי הקיבוצים, יפתחו חוסן אישי, יתגייסו לשירות משמעותי בצה"ל ויחיו חיים של מעורבות חברתית והגשמה ערכית למען תיקון החברה וקיום המדינה.

bottom of page